HOME
O RASIE
MOJE KOTY
KOCIĘTA
GALERIA
LINKI
KONTAKT
MIOT A

Data urodzenia: 28.07.2004

Matka: Orelka Tin-Ton*PL

Ojciec: Albercik Gekko*PL

Amber Erta Alle*PL

kocur o

Aton Erta Alle*PL

kocur os

Copyright @ Erta Alle*PL 2006-2008